Vuokralaisen opas

Vakuusmaksu, vuokranmaksu ja huoneistotarkastukset

Toimita Huittisten Koti-ikkunaan esim. sähköpostilla asiaan kuuluva tosite vakuuden maksusta jo ennen avainten hakua tai viimeistään avainten luovutuksen yhteydessä. Tositteeksi käy esimerkiksi tuloste vahvistetusta verkkopankkimaksusta tai pankin alkuperäinen vuokravakuustilin panttaussitoumus vuokrasopimukseesi kirjatusta vakuuden maksutavasta riippuen.

Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä tehtävän huoneistotarkastuksen ja muiden asiaan liittyvien tarkastusten jälkeen. Mikäli huoneisto ja siihen liittyvät muut tilat ovat asianmukaisessa kunnossa ja kaikki avaimet on palautettu sekä vuokrat maksettu.

Vuokrista ei pääsääntöisesti lähetetä erillisiä laskuja. Useimmiten sekä vuokra että mahdollinen vesimaksu maksetaan yhteissummana vuokranantajan tilille vuokrasopimuksessa mainittujen tietojen mukaisesti. Voit tarkistaa vuokranmaksua koskevat tiedot ja vuokranmaksupäivän vuokrasopimuksestasi.

Vuokranantajasi tilinumero löytyy vuokrasopimuksesta. Tilisiirron viestikenttään tulee kirjoittaa vuokrattavan asunnon koko osoite. Mahdollinen vuokrasopimuksessa mainittu autopaikkamaksu maksetaan vuokranantajan tilille, mikäli vuokrasopimuksessa ei ole eriävää mainintaa asiasta.

Taloyhtiöstä erikseen tilatut autopaikat, pesutupamaksut sekä talosaunamaksut maksetaan yleensä suoraan taloyhtiölle. Sähköyhtiöltä tulee itse solmimasi sähkösopimuksen perusteella erillinen lasku käyttö-ja/tai lämmityssähköstä, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin mainittu.

Vakuutukset

Vuokralaisella on oltava koko vuokrasuhteen ajan voimassa oleva laaja kotivakuutus vastuuvakuutusosineen.

Kiinteistön täysarvovakuutus ei korvaa esimerkiksi huoneistopalossa tuhoutunutta kodin asuinirtaimistoa tai irtaimistovarastosta varastettuja tavaroita. Myöskään vesivahingossa huonekaluille aiheutuneita vahinkoja ei korvata. Tästä syystä asukkaan olisikin syytä hankkia kotivakuutus koti-irtaimistolle sattuvia vahinkoja, tulipaloja tai varkauksia varten. Vuokralaisen tulee toimittaa vuokranantajalle kopio vakuutuskirjasta.

Avaimet

Vuokrasuhteen aikana vuokalainen on velvollinen säilyttämään avaimia huolellisesti ja harkitsemaan tarkoin, kenelle avaimia antaa käyttöön.

Vuokralaisen on vuokrasuhteen päättyessä luovutettava vuokranantajalle sama määrä avaimia, kuin hän on saanut vuokrasuhteen alkaessa. Myös kaikki vuokrasuhteen aikana vuokranantajan suostumuksella teetetyt lisäavaimet on palautettava, vaikka ne olisi teetetty vuokralaisen kustannuksella.

Sähkölaitteet ja -sopimukset

Sähkösopimuksen tekeminen sähköyhtiön kanssa on asukkaan vastuulla. Kiinteiden sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa teettää vain isännöitsijän antamalla luvalla ja vain sähköalan ammattilaisella.

Palovaroitin

Palovaroitin on määrätty lailla pakolliseksi kaikkiin asuntoihin. Laissa on vastuu palovaroittimesta ja sen jatkuvasta toimintakunnossa pysymisestä määrätty vuokralaiselle. Palovaroittimen toimintakunto tulee testata säännöllisesti.

Järjestyssäännöt

Vuokralainen sitoutuu noudattamaan taloyhtiön järjestyssääntöjä. Säännöt koskevat kaikkia talossa asuvia ja asioivia.

Asunnon kunnossa – ja puhtaanapito vuokrasuhteen aikana sekä loppusiivous

Vuokralainen vastaa asunnon tavanomaisesta hoidosta ja sen käyttöä palvelevan tarpeiston kunnosta. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava asunnon vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta omistaja on vastuussa. Ilmoitus tulee tehdä vuokranantajalle.

Jos vuokralainen huolimattomuudellaan tai tahallisesti aiheuttaa vaurioita, korjauskustannukset peritään aina vuokralaiselta. Vuokralainen ei saa ilman omistajan lupaa tehdä muutostöitä asunnossa. Jos asukas haluaa kohentaa tai parantaa asunnon pintojen tasoa, kannattaa asiasta keskustella omistajan kanssa.

Vuokralaisen on hoidettava asuntoa huolellisesti. Osa huolellista hoitoa on asunnon säännöllinen siivoaminen sekä puhtaanapito.

Vuokralaisen vastuulle kuuluvaan asunnon siivoukseen kuuluu muun muassa ikkunoiden pesu, jääkaapin ja pakastimen sulatus ja puhdistaminen, uunin ja lieden puhtaanapito, poisto- ja korvausilmaventtiilien ja liesituulettimen suodattimen puhdistaminen sekä kylpyhuoneen lattiakaivon puhdistaminen. Silloin tällöin myös esimerkiksi liesi ja jää/pakastinkaappi on siirrettävä paikoiltaan, ja niiden takaa on siivottava. Mikäli asunnon säännöllisestä perussiivouksesta on huolehdittu vuokrasuhteen aikana, ei tällaisia siivoustoimenpiteitä tarvitse välttämättä tehdä vuokrasuhteen päättyessä.

Asunto, kaapit, lattiat ja pinnat on vuokrasuhteen päättyessä kuitenkin aina oltava pyyhityt ja roskat viety. Myös kaappien hyllyt ja laatikostot on oltava pyyhityt. Lieden ja uuninpeltien on oltava siistejä. Kylpyhuoneissa pesualtaat ja WC-istuin on pestävä, samoin saunan lauteet.

Asunto ja vuokralaisen käytössä olleet muut tilat (esimerkiksi varasto) on luovutettava tyhjennettyinä vuokralaisen tavaroista. Vuokralaisen velvollisuuteen kuuluu myös hoitaa asuntoon kuuluvaa parveketta. Vuokralaisen on muun muassa huolehdittava lumen, veden ja roskien poistamisesta parvekkeelta.

Mikäli asuntoon kuuluu piha, on vuokralaisen huolehdittava siitä, niin kuin vuokranantajan kanssa siitä on sovittu.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksessa tarkistetaan, että asunto on asianmukaisessa kunnossa ja siisteydessä, kun on sovittu. Mikäli loppukatselmuksessa havaitaan, että asunnossa on korjaus- /siivoustarpeita, ilmoitetaan siitä vuokralaiselle ja hänelle varataan mahdollisuus tehdä vaadittavat toimenpiteet.

Muuttopäivä

Muuttopäivästä on sovittu Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetusta laista (AHVL) poikkeavalla tavalla, esim. muuttopäivä on sopimuksen päättymispäivä, jolloin huoneisto sekä mahdolliset varasto ym. vuokralaisen käytössä olleet tilat on luovutettava tyhjennettynä ja siivottuna vuokranantajan käytettäväksi.

Päivitetty 14.10.2020