Arviointipalvelut Huittinen ja lähikunnat

Arviointipalvelut

Hintanäkemykset ja kirjalliset arviokirjat laatii pääasiassa laillistettu kiinteistönvälittäjämme ja kaupanvahvistajamme Pekka Heikkilä. Jos kohteesta täytyy vaatia AKA-arvio, yhteistyökumppanimme AKA -yleisauktorisointitutkinnon suorittanut ja Keskuskauppakamarin hyväksymää kiinteistöarvioijaa (KHK) Hannu Juutti laatii arvion yhteistyössä Pekan kanssa.

Arvioimme Huittisissa ja muualla Satakunnan alueella sijaitsevia osakehuoneistoja, asuin-, loma-, maatalous-, liike- ja teollisuuskiinteistöjä, turvesuoalueita, maa-ainesalueita, suojelualueita, arvokohteita, raakamaa-alueita, maatiloja ja tontteja luotettavasti ja puolueettomasti. Laadimme kirjalliset arviolausunnot mm. osto-, myynti- ja vuokraustilanteeseen, perinnönjakoon, ositukseen, vakuusjärjestelyyn, yritysjärjestelyyn ja verotukseen.

Auktorisoitu arvioija antaa lausuntoja useimmiten koskien haastavien kohteiden vakuusarviointeja, tilinpäätöksiä, arvonlaskentoja, verotukseen liittyviä tilanteita, kiinteistöjen arvoon liittyviä riitatilanteita, perinnönjakoja, osituksia, sukupolvenvaihdoksia sekä rahastoihin liittyviä arvonmäärityksiä.

koti-ikkuna-pekka

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan (AKA) tekemät arviolausunnot ovat Keskuskauppakamarin ohjeiden, Kiinteistöarvioinnin Auktorisointiyhdistyksen KA ry:n määräysten ja IVSC:n antamien kansainvälisten kiinteistöarviointistandardien (IVS) mukaisia. Auktorisoidun kiinteistöarvioijan toiminta on Keskuskauppakamarin valvomaa ja arvioijille on asetettu vaatimukset esimerkiksi jatkuvan kouluttautumisen suhteen.

Lisäksi Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistöarvioija (KHK) Hannu Juutti laatii kiinteistörahastolain, arvopaperimarkkinalain, sijoitusrahastolain ja kiinnitysluottopankkitoimintalain vaatimat arviot.

Kysy lisää arviointipalveluistamme!